МОНИТОРИНГ И НАДЗОР

15 Август 2017
Оценете
(0 гласа)
МОНИТОРИНГ И НАДЗОР

Една от най-важните отличителни черти за ефективна правоохранителна структура е наличието на стабилна, и в идеалния случай независима структура за наблюдение и надзор.
Какво ще кажете за “Oтдела по вътрешнa сигурност”? Функционират ли ефективно създадените норми за прилагане и въвеждането на дисциплина, когато е необходимо?
Или има криза - като незаконно поведение на полицейските служители; загуба на доверие в общността; неадекватно използване на репресвини тактики и политика; лошо или слабо практическо обучение? Криза по някоя от изброените точки, може да поставиструктурата в незавидна позиция. Е, преди да бъдат наложени мандати за реформа на структурата, ние можем да играем решаваща роля на трета страна по много начини.

Оценка за етика, управление и полицейски дейности
Ние провеждаме оценки на етиката, управлението, надзорни съвети и функции. Това обикновено включва подробен преглед на планирането, операциите, ресурсите, дейностите и въздействието на програмата върху дадената структура. Основните области на фокус могат да включват придържане към независимост и обективност, по - широки оценки на цялостната ефективност на програмите и неутрални прегледи от трети страни по въпросите на спора между заинтересовани страни, като ръководствто на структурата на най – високо ниво, структурата упражняваща директен контрол спрямо йерархично разположената по – ниско структурна единица, законодателите, служителите и широката общественост.

Споразумения за сътрудничество, подкрепа и помощ за реформа
Ние можем да съдействаме при договарянето и прилагането на споразумения за сътрудничество и алтернативни подходи за разрешаване на съдебни дела или задоволяване на правомощия, когато се налагат бързи и кооперативни решения.
Това може да включва например, разработването на стратегии, които са много приятни за градовете и полицейските служби, тъй като езикът обикновено предизвиква дух на сътрудничество от самото начало. Или може да бъде под формата на подкрепа при определянето и контрола на доброволните действия, които могат да "отклонят" упълномощаването за издаване на разрешение, чрез засилване на текущите операции или разработване на Меморандум за споразумение с органите за надзор.
Нашите експерти също така оказват помощ извън рамките на контролната роля на полицията, определена в указ, с подкрепа при привеждане в съответствие, а не просто оценка на усилията. Накратко, можем да спомогнем за улесняване на самия процес на реформи, да ускорим удовлетворяването на изискванията на нормативната база и да включим стъпките, необходими за включването на изискванията на наредбата в част от по-широката програма за реформи.

Вътрешни разследвания и управление на кадровото подпомагане на правораздавателни и правоприлагащи структури
Ние също така извършваме – в качеството ни на упълномощен външен представител, вътрешни разследвания за отдели като „Вътрешна сигурност “, или такива въпроси като спазване на законите и нормативната база, превишаване на използването на сила и/или помощни средства, нарушения на гражданските права, поведение на служителите. Включваме широк спектър от услуги, възложени на външни изпълнители, по казуси като разследване, документиране и докладване, до препоръки за подобряване на вътрешния процес.

Служба за поддръжка на ръководен състав
Нашите експерти могат да предоставят и стратегически препоръки и подкрепа за създаването на силна, независима и устойчива функция на висшите ръководители.
Ние се занимаваме с други фактори като мисия и власт, лидерство, стратегия, финансиране и бюджети, политики и протоколи, основен процес на проектиране, персонал, отчетност и показатели.
Когато е подходящо, ние също приемаме назначаване като в качеството на „ръководен състав“ на организация или структура, на постоянна или временна основа или можем да предоставим преходна или постоянна подкрепа на съществуващия управленски орган, при провеждането на някои или всички аспекти на одитите, разследванията, инспекциите и оценките.
Като алтернатива, ние можем да използваме нашите взаимоотношения и пълномощия, в цялата общност за сигурност и правосъдие, за да търсим квалифицирани кандидати, да проверим тяхната пригодност и интерес и да подкрепим процеса на интервюиране и ангажираност от въвеждането в договора.

Партньори и приятелски организации

      

Контакти

п.к. 8010  град  БУРГАС

  • Мобилен телефон  - +359-888-269-224
  • Електронна поща :   info@st-consulting.org
 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. More details…